Theo lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh Ninh Thuận cho biết: Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã điều chỉnh ban hành Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 26/11/2022 thay cho Quyết đinh số 633/QĐ-UBND ngày 16/10/2021. Gồm 39 dự án đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt ở các lĩnh vực như: khu đô thị dân cư, nhà ở; thương mại, dịch vụ; công nghiệp; xã hội hóa; nông nghiệp.

Ninh Thuận kêu gọi đầu tư 39 dự án trọng điểm.

Cụ thể, về lĩnh vực khu đô thị dân cư, nhà ở gồm 09 dự án; lĩnh vực thương mại, dịch vụ gồm 11 dự án; lĩnh công nghiệp gồm 09 dự án; lĩnh vực xã hội hóa gồm 04 dự án; lĩnh vực nông nghiệp gồm 06 dự án.

Đáng chú ý, trong danh mục tỉnh Ninh Thuận kêu gọi đầu tư có những dự án tổng mức đầu tư trên 1000 tỷ đồng như: Khu đô thị mới Tây Bắc (Phường Phước Mỹ và xã Thành Hải), diện tích 91,37 ha với mức đầu tư 1.477 tỷ đồng; Khu đô thị mới trung tâm thị trấn Tân Sơn ở huyện Ninh Sơn có diện tích 26,52 ha với mức vốn 1000 tỷ đồng…

Đây được xem là những dự án đầu tư quan trọng góp phần hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, tạo lập các khu đô thị mới hiện đại phát triển hạ tầng đồng bộ; giải quyết về nhu cầu nhà ở của các tầng lớp nhân dân với tiêu chuẩn môi trường sống cao trong khu đô thị.

Bên cạnh đó có nhiều dự án về lĩnh vực công nghiệp; nông nghiệp có quy mô lớn được kêu gọi đầu tư như: Dự án đầu tư hạ tầng CCN Phước Minh 1 huyện Thuận Nam, diện tích 75 ha với mức vốn 680 tỷ đồng; Dự án đầu tư hạ tầng CCN Phước Minh 2 có diện tích 26 ha, với mức đầu tư 230 tỷ đồng; Dự án đầu tư hạ tầng vùng sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao An Hải huyện Ninh Phước, diện tích 245 ha, mức đầu tư 300 tỷ đồng…

Nhiều dự án với mức đầu tư lên tới 1.000 tỷ đồng.

Cũng theo lãnh đạo Sở KH&ĐT cho biết; để hiện thực hóa các định hướng phát triển của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và thúc đẩy cụm ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản phát triển, Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận xác định các nhóm giải pháp chủ yếu như: (1) Huy động, sử dụng nguồn lực đầu tư công, thu hút đầu tư các thành phần kinh tế, vốn tư nhân để thực hiện Quy hoạch. (2) Phát triển nguồn nhân lực; nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. (3) Bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, thích ứng biến đổi khí hậu. (4) Ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. (5) Nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách về liên kết, hợp tác phát triển. (6) Quản lý, kiểm soát phát triển các khu vực chức năng, phát triển đô thị, nông thôn. (7) Nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý hành chính nhà nước. (8) Thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. (9) Tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện tốt quy hoạch.

Để thực hiện mời gọi đầu tư, UBND tỉnh Ninh Thuận thực hiện công bố công khai hiện trạng đầu tư, giới thiệu về môi trường, tiềm năng và cơ hội đầu tư tại tỉnh để các nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án. Đồng thời, tỉnh có cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi các doanh nghiệp đầu tư dự án trên địa bàn theo quy định của pháp luật; vận dụng các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của trung ương phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương./.