Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. 3.Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
 
1.Lĩnh vực Xây dựng
2.Lĩnh vực Đất đai
3.Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
5.Lĩnh vực Cấp phép lao động cho người nước ngoài
4.Lĩnh vực Đào tạo - Dạy nghề - Y tế
 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


1. Thủ tục lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đăng ký bảo vệ môi trường
2. Thủ tục Thẩm định cam kết bảo vệ môi trường

3. Thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản
  
3.1 Thủ tục chế biến khoáng sản
   
- Thủ tục cấp giấy phép chế biến khoáng sản
    - Thủ tục chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản
    - Thủ tục gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản

 
3.2 Thủ tục khai thác khoáng sản
   
- Thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản
    - Thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản
    - Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
    - Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

  
3.3 Thủ tục thăm dò khoáng sản
  
  - Thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản
    - Thủ tục cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản
    - Thủ tục chuyển nhượng giấy phép thăm dò khoáng sản
    - Thủ tục gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website