Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. DM dự án NGO vận động tài trợ
 
Tình hình thực hiện dự án NGO
DM dự án NGO vận động tài trợ
Danh mục DA NGO dang thực hiện trên địa bàn tỉnh
Văn bản pháp quy về NGO
 

 

THỐNG KÊ VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI NĂM 2016
                                                                                                                                                                      
 
    Đơn vị tính: USD

TT

Tên tổ chức

Quốc tịch

Tên dự án

Địa bàn thực hiện dự án

Thời gian thực hiện

Cam kết

Kế hoạch
2016

Giải ngân

Dự án đang triển khai (27 dự án)-Tổng:

 

 

4,184,453

2,044,031

1,646,599

I. Dự án chuyển tiếp (12 dự án)- Tổng:

 

 

3,240,515

1,162,950

940,641

1

Dillon International

Hoa Kỳ

Hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập

 

2013-
2017

30,000

10,000

10,000

2

Catalyst

Hoa Kỳ

Phát triển cộng đồng tại huyện Thuận Bắc

Thôn Suối Đá, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc

 

2014-2018

374,000

70,000

30,000

3

Qũy toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét

Quốc tế

Hỗ trợ hệ thống y tế (giai đoạn 2)

2 huyện Bác Ái và Thuận Bắc

2014-2016

893,376

359,811

277,502

4

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Hàn Quốc

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp tại tỉnh

thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn

2014-2016

1,800,000

600,000

500,000

5

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Hàn Quốc

Tiếp nhận Tình nguyện viên Hàn Quốc để hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển chuỗi giá trị ngành nông nghiệp tại tỉnh

thôn Tầm Ngân 2, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn

12/2014-9/2016

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

6

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Hàn Quốc

Tiếp nhận Tình nguyện viên Hàn Quốc chuyên ngành điều dưỡng đến làm việc tại Bệnh viện tỉnh

Bệnh viện tỉnh

12/2014-9/2016

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

7

Tổ chức iDE Việt Nam 

Hoa Kỳ

Mô hình công nghệ tưới nước tiết kiệm cho hộ nông dân nghèo Nam Trung Bộ tại Ninh Thuận giai đoạn 2014-2015

huyện Thuận Bắc và Bác Ái.

2014-4/2016

23,580

3,580

3,580

8

Công ty Coca Cola Việt Nam

Việt Nam

Cải tạo và xây dựng phòng học trường mầm non và nhà cộng đồng huyện Ninh Hải

 xã Thanh Hải và Nhơn Hải, huyện Ninh Hải

2015-2016

59,636

59,636

59,636

9

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Hàn Quốc

Tiếp nhận Tình nguyện viên Hàn Quốc để hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đợt 2 (2015-2016) tại huyện Ninh Sơn

thôn Tân Lập 2 (xã Lương Sơn) và thôn Tân Mỹ (xã Mỹ Sơn)

2015-2016

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

10

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Hàn Quốc

Tiếp nhận Tình nguyện viên Hàn Quốc chuyên ngành vật lý trị liệu đến làm việc tại Bệnh viện tỉnh

Bệnh viện tỉnh

2015-2016

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

11

Công ty Coca Cola Việt Nam

Việt Nam

Cải tạo và xây dựng trường mầm non, nhà cộng đồng huyện Ninh Hải và Thuận Bắc

 xã Công Hải, huyện Thuận Bắc và xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải.

2015-2016

59,923

59,923

59,923

12

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Hàn Quốc

Tiếp nhận Tình nguyện viên Hàn Quốc chuyên ngành giáo dục tiếng anh tiểu học về làm việc tại trường tiểu học Tấn Tài 3, tp. PRTC

 trường tiểu học Tấn Tài 3, tp. PRTC

12/2015-10/2017

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

II. Dự án mới (15 dự án) - Tổng:

 

 

943,939

881,081

705,958

1

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương

Hoa Kỳ

Xây dựng Trung tâm giảm nhẹ và phòng tránh thiên tai

khu dân cư D7-D10, phường Mỹ Bình, tp PRTC

2016

437,837

437,837

372,161

2

Hướng tới Minh bạch

 

Tăng cường công khai, minh bạch hướng tới một môi trường kinh doanh và đầu tư hiệu quả hơn tại Ninh Thuận

tỉnh Ninh Thuận

2016-2017

125,714

62,857

25,000

3

Đại sứ quán Ấn Độ 

Ấn Độ

Nâng cấp, sửa chữa khối lớp học 04 phòng Trường Tiểu học Thương Diêm, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam

Trường Tiểu học Thương Diêm, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam

2016

71,591

71,591

0

4

Tổng lãnh sự quán Nhật Bản

Nhật Bản

Cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh

Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh

2016

95,703

95,703

95,703

5

Adventist Development and Relief Agency (ADRA)

Hoa Kỳ

Hỗ trợ cung cấp hàng cứu trợ cho người dân hạn hán tại 02 xã thuộc huyện Bác Ái theo chương trình cứu trợ khẩn cấp cho các địa phương của Việt Nam

Huyện Bác Ái.

2016

14,286

14,286

14,286

6

Good Neighbors International (GNI)

Hàn Quốc

Hỗ trợ cung cấp hàng cứu trợ cho người dân trên địa bàn tỉnh

xã An Hải (Ninh Phước), xã Phước Trung (Bác Ái) và xã Phước Hà (Thuận Nam)

2016

39,933

39,933

39,933

7

Quỹ Cứu trợ thiên tai DREF

 

Cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi hán hán và xâm nhập mặn

Huyện Thuận Bắc

2016

18,836

18,836

18,836

8

Hiệp hội Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế

 

Cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng bởi hán hán và xâm nhập mặn

Hai huyện Thuận Bắc và Ninh Sơn

2016

76,167

76,167

76,167

9

Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Cứu trợ khẩn cấp về hạn hán và xâm nhập mặn tại Việt Nam

Các xã Bắc Sơn, Lợi Hải, Phước Kháng, huyện Thuận Bắc

2016

47,205

47,205

47,205

10

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Hàn Quốc

Tiếp nhận tình nguyện viên lĩnh vực phát triển cộng đồng tới làm việc tại Văn phòng Phát triển Kinh tế (EDO)

Tp. PRTC

8/2016-7/2018

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

11

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Hàn Quốc

Tiếp nhận Tình nguyện viên Hàn Quốc để hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đợt 3 (2016-2017) tại huyện Ninh Sơn

thôn Tân Lập 2 (xã Lương Sơn) và thôn Tân Mỹ (xã Mỹ Sơn)

9/2016-9/2017

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

12

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Hàn Quốc

Tiếp nhận tình nguyện viên hỗ trợ phát triển cộng đồng đến làm việc tại huyện Ninh Sơn

Huyện Ninh Sơn

9/2016-9/2017

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

13

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Hàn Quốc

Tiếp nhận tình nguyện viên chuyên ngành điều dưỡng đến làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Bệnh viện tỉnh

10/2016-9/2018

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

14

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú

 

Lắp đặt hệ thống nước sạch tại thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn

Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn

2016

16,667

16,667

16,667

15

Cơ quan hợp tác Quốc tế Hàn Quốc-KOICA

Hàn Quốc

Tiếp nhận tình nguyện viên chuyên ngành điều dưỡng đến làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Sơn

Bệnh viện huyện Ninh Sơn

10/2016-9/2018

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

Chính phủ Hàn Quốc
chi trả các chi phí liên quan cho TNV

 


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website