Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. Tình hình thực hiện những dự án ODA
 
Văn bản pháp quy về ODA
DM dự án ODA vận động tài trợ
Tình hình thực hiện những dự án ODA
DM dự án ODA đang thực hiện trên địa bàn tỉnh
 


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ODA NĂM 2017

      

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 17 dự án ODA đang thực hiện với tổng vốn 3.105,5 tỷ đồng (vốn ODA 2.148,9 tỷ đồng, vốn đối ứng 956,6 tỷ đồng), trong đó:

+ 15 dự án chuyển tiếp thực hiện;

+ 02 dự án mới, cụ thể: (1) Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững - CRSD vay vốn WB với tổng vốn đầu tư 111,51 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 101,47 tỷ đồng; (2) Dự án Quỹ tăng trưởng xanh do Chính phủ Vương quốc Bỉ tài trợ không hoàn lại có tổng mức đầu tư 12,32 tỷ đồng, trong đó vốn ODA là 10,8 tỷ đồng.

- Kế hoạch vốn năm 2016 là: 166,12 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn ODA trong cân đối là 93 tỷ đồng.

+ Vốn ODA ngoài cân đối là 35,67 tỷ đồng (gồm các dự án: (1) Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA);(2) dự án Quỹ tăng trưởng xanh).

+ Vốn đối ứng 37,45 tỷ đồng.

- Giải ngân Quý I năm 2017: 52,36/166,12 tỷ đồng đạt 31,5%, trong đó:

+ Vốn ODA trong cân đối là 23,92/93 tỷ đồng, đạt 25,7%;

+ Vốn ODA ngoài cân đối là 4,24/35,67 tỷ đồng đạt 11,9% (gồm các dự án: (1) Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA);(2) dự án Quỹ tăng trưởng xanh).

+ Vốn đối ứng là 24,2/37,45 tỷ đồng, đạt 64,6% kế hoạch năm.


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website