Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. Tình hình thực hiện những dự án ODA
 
Văn bản pháp quy về ODA
DM dự án ODA vận động tài trợ
Tình hình thực hiện những dự án ODA
DM dự án ODA đang thực hiện trên địa bàn tỉnh
 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ODA THỰC HIỆN NĂM 2016

ĐVT: Triệu đồng

TT

Tên dự án

Nhà
 tài trợ

Thời gian thực hiện DA

Tổng vốn
 của chương trình, dự án

Tổng số

Vốn ODA

Vốn đối ứng

Tổng cộng: 17 dự án

 

 

3,474,610

2,339,115

1,135,495

I

Dự án đã kết thúc nhưng bố trí vốn để thanh toán (02 dự án)

 

 

494,214

302,478

191,736

1

Dự án Trường Trung cấp Y tế

ADB

2008-2013

              51,814

32,478

19,336

2

Dự án Nâng cao năng lực quản lý nguồn nước, dịch vụ công và CCHC tỉnh NT:

CP Vương quốc Bỉ

2010-2015

            442,400

270,000

172,400

II

Dự án đang triển khai thực hiện: 15 dự án

 

 

2,980,396

2,036,637

943,759

Lĩnh vực giao thông (01 dự án)

 

 

23,000

23,000

0

1

Dự án xây dựng cầu dân sinh và Quản lý tài sản đường địa phương (Hợp phần cầu)

WB

2016-2021

23,000

23,000

 

Lĩnh vực Thuỷ lợi, Nông nghiệp, Lâm nghiệp (10 dự án)

 

 

              2,190,658

             1,465,850

         724,808

2

Dự án Phát triển nông nghiệp bền vững (Hỗ trợ Tam nông tỉnh Ninh Thuận)

Quỹ Phát triển NN quốc tế (IFAD)

2011-2017

305,000

243,000

62,000

3

Dự án Hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải TP. Phan Rang TC

CP Hà Lan

2012-2016

467,510

141,920

325,590

4

Dự án Nâng cấp đê bờ Bắc sông Dinh

IDA

2012-2019

227,214

118,923

108,291

5

Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ

JICA

2012-2021

164,516

132,865

31,651

6

Dự án “Quản lý nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận”.

CP Vương quốc Bỉ

2013-
2019

257,000

216,000

41,000

7

Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung giai đoạn 2 (ADB).

ADB

2015-2018

                   366,771

258,133

108,638

8

Dự án Quản lý tổng hợp nước, đất và dinh dưỡng cho các hệ thống canh tác bền vững ở vùng duyên hải Nam Trung bộ và Ốt-xtrây-lia

Chính phủ
Ốt-xtrây-lia

2014-2018

43,950

25,300

18,650

9

Trồng mới, phục hồi và kết hợp quản lý bảo vệ rừng chống xâm thực bờ biển thuộc địa bàn các huyện Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020

Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh

2015-2020

49,776

45,349

4,427

10

Dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

WB

2016-2021

230,846

210,560

20,286

11

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (gồm 05 công trình cấp bách: Hồ sông sắt, Hồ CK7, Hồ Ông Kinh, Hồ Tà Ranh và Hồ Sông Biêu )

WB

2016-2022

78,075

73,800

4,275

Lĩnh vực Giáo dục, Y tế (04 dự án)

 

 

                 766,738

                547,787

         218,951

12

Trường Trung cấp nghề tỉnh Ninh Thuận

Ả rập Xê út + Đức

2011-2017

423,622

252,942

170,680

13

Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Ninh Thuận (bao gồm hợp phần hỗ trợ sức khỏe bà mẹ- UNFPA) giai đoạn 2

UNICEF

2012-2016

                   110,386

102,461

7,925

14

Dự án hỗ trợ bệnh viện tỉnh, vùng (Thiết bị bệnh viện tỉnh Ninh Thuận) 

CQ hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

2013-2016

191,008

164,926

26,082

15

Dự án Giáo dục Trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất (giai đoạn 2).

ADB

2015-2021

                  41,722

27,458

14,264


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website