Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. Tin trong nước
 
Sự Kiện nổi bật
Tin địa phương
Tin trong nước
Tin quốc tế
Điểm tin
 
 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14/5/2018

Ngày 14/5/2018, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư kết cấu hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, giao nhiệm vụ công ích đối với các Công ty nông, lâm nghiệp; Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2018. Theo đó, Thông tư hướng dẫn cụ thể về định mức hỗ trợ và một số nội dung công việc về thực hiện nghiệm thu dự án trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng, vườn giống,… theo Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem tại đây.


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp lần thứ 4
 
Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018: Vì một ASEAN thống nhất trong 4.0
 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó trong tiếp cận vốn
 
Một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ Ninh Thuận phát triển kinh tế xã hội
 
Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ
 
Nhận diện tác động, chia sẻ tầm nhìn và kinh nghiệm tiếp cận để triển khai Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
 
Hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 
Vietnam Innovation Network - Liên kết tinh hoa, lan tỏa động lực
 
Hội nghị quán triệt triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Bắc
 
Kết nối Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam
 
12345678910...
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website