Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. Tin trong nước
 
Tin địa phương
Tin trong nước
Tin quốc tế
Điểm tin
 
Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017

Ảnh minh họa
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 12/01/2017 về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2017 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội. Cụ thể, theo kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển, tín dụng vốn nước ngoài (ODA cho vay lại) đạt 9.112 tỷ đồng năm 2017; Đối với tín dụng vốn trong nước, tăng trưởng tín dụng cho vay đầu tư so với năm 2016 đạt 1%, dư nợ bình quân tín dụng xuất khẩu đạt 7.000 tỷ đồng. Về tín dụng chính sách xã hội, tăng trưởng dư nợ tín dụng so với năm 2016 đạt 8%.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hằng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển và tín dụng chính sách xã hội năm 2017. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kế hoạch phát hành vốn trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2017 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội bảo đảm không vượt trần nợ công và nợ Chính phủ đã được Quốc hội thông qua.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017 tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội theo đúng mức vốn được giao; Định kỳ hằng tháng, hằng quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định của pháp luật./.

Nguồn "mpi.gov.vn"


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
 
Báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2017
 
Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng năm 2017
 
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Không có lý do gì để doanh nghiệp Mỹ chần chừ đầu tư vào Việt Nam
 
Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 02 năm 2017
 
Sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn Luật đất đai
 
Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017
 
Nghị quyết về giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017
 
Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19
 
Báo cáo tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2016
 
Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản
 
12345678910...
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website