Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. Công ty Hợp danh (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
 
Doanh nghiệp tư nhân (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty TNHH một thành viên (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty TNHH hai thành viên (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty Cổ phần (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty Hợp danh (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Cấp đổi, cấp lại, cập nhật và các thay đổi khác (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty Hợp danh (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
 

CÔNG TY HỢP DANH (Theo QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016)

 

1. Đăng ký thành lập Công ty Hợp danh

2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp 

3. Thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

- Hướng dẫn thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

 - Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện,thông báo lập địa điểm kinh doanh

- Hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện  

- Hướng dẫn thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

4. Thủ tục cấp đăng ký tạm ngừng kinh doanh:

- Thủ tục cấp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh  

 5. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp 


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website