Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
 
1. Doanh nghiệp tư nhân (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
 
Doanh nghiệp tư nhân (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty TNHH một thành viên (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty TNHH hai thành viên (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty Cổ phần (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Công ty Hợp danh (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Cấp đổi, cấp lại, cập nhật và các thay đổi khác (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
Doanh nghiệp tư nhân (QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh Ninh Thuận)
 

  DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  

(Theo QĐ số 1062/QĐ-UBND ngày 04/5/2016 của Ủy ban nhân tỉnh Ninh Thuận)

 

 1. Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- Hướng dẫn thủ tục thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính 

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp 

- Hướng dẫn thủ tục thông báo thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích 

3. Thủ tục đăng ký, thay đổi nội dung, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

 - Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh 

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

4. Thủ tục chuyển loại hình doanh nghiệp:

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH 01 thành viên 

- Hướng dẫn thủ tục cấp đăng ký chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH 02 thành viên

5. Thủ tục cấp đăng ký tạm ngừng kinh doanh:

- Thủ tục cấp đăng ký tạm ngừng kinh doanh/quay trở lại hoạt động trước thời hạn của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện

6. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp 


[ Quay lại ] [ Về đầu trang ]
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website