Diem tin Bản tin
 Vietnamese Vietnamese   English 
LIÊN HỆ

Văn phòng Phát triển Kinh tế Ninh Thuận  

Địa chỉ : Đường 16/4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận. 
Điện thoại : (068) 3891675          Fax: (068) 3891674
E-mail: Edo@ninhthuan.gov.vn    Website: edoninhthuan.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phone

Email

1

 

Lê Thị Thanh Thủy

 

Giám đốc

02593.891678

thuyltt@ninhthuan.gov.vn

2

Nguyễn Tiến Đức

Phó Giám Đốc

02593.891673

tienduc@ninhthuan.gov.vn

 3

 Trương Thanh Vũ

 Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp

02593.891677

ttvu@ninhthuan.gov.vn

4

Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng Đầu tư

02593.891679

tuannv@ninhthuan.gov.vn

5

Trần Việt Quốc

Phó Trưởng phòng Đầu tư

02593.891377

quoctv@ninhthuan.gov.vn

6

Lê Thị Kim Phượng

Trưởng phòng
Hỗ trợ phát triển

02593.922103

phuongltk@ninhthuan.gov.vn

7

Trần Anh Toàn

Phó Trưởng phòng Hỗ trợ phát triển

02593.922103


anhtoan@ninhthuan.gov.vn

 

 

 

      
GỬI NỘI DUNG LIÊN HỆ
Để liên hệ trực tiếp với chúng tôi bạn hãy điền đầy đủ các thông tin sau:
 
Tên bạn: (*)  
Số điện thoại:
Di động:
E-mail:  
Tên công ty:
Địa chỉ:
Nội dung: (*)
   
  
  Tin nổi bật  
   Video Clip
.  Ninh Thuận trên đường đi đến tương lai:
       
HyperLink
HyperLink
HyperLink
    Văn bản pháp quy
  HyperLink
 
    Liên kết Website