Dự án Thủy điện Thượng Sông Ông 1

Ngày đăng: 3/9/2018 8:18:29 AM - Lượt xem: 0

 

Dự án Thủy điện Thượng Sông Ông 1 tại xã Lâm Sơn và xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Sơn Ninh Thuận được UBND tỉnh Ninh Thuận Quyết định chủ trương đầu tư số 83/QĐ-UBND ngày 02/3/2018, với diện tích đất khoảng 20 ha; Quy mô công suất 5,8 MW, tổng vốn đầu tư 164,5 tỷ đồng, tiến độ thực hiện dự án: hoàn thành và đưa dự án đi vào hoạt động trong tháng 3/2020. Khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời, góp phần khai thác hiệu quả diện tích đất tại khu vực dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tạo việc làm cho lao động địa phương và có đóng góp cho ngân sách.


"Nguồn Phòng Đầu tư"

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN