Dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.2

Ngày đăng: 3/9/2018 8:16:57 AM - Lượt xem: 0

Dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.2 tại địa bàn xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo và Nông nghiệp Ninh Thuận được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quyết định chủ trương đầu tư số 82/QĐ-UBND ngày 02/3/2018, với diện tích đất khoảng 58,6 ha; Quy mô công suất 50 MWp; Quy mô xây dựng: Nhà điều hành, trạm biến áp, đường nội bộ và giá đỡ các tấm pin, đường dây đấu nối. Tổng vốn đầu tư 808,7 tỷ đồng; dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 6/2019. Khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng sạch của cả nước; đồng thời, góp phần khai thác hiệu quả diện tích đất tại khu vực dự án, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tạo việc làm cho lao động địa phương và có đóng góp cho ngân sách.


"Nguồn: Phòng Đầu tư"

Bài viết liên quan:

VĂN PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NINH THUẬN
Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Tel: 02593.891676 Fax: 02593.891674
Email: edo@ninhthuan.gov.vn
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NINH THUẬN